Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 25)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
S1012/23 nakladanie s komunálnym odpadom Odb.: Obec Medovarce
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0 €
23/33/054/477 Príspevok na aktivačnú činnosť Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Dod.: Obec Medovarce
513.30 €
2409166722 skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Generali Posiťovňa
39.96 €
2409166275 Poistenie majetku Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Generali Posiťovňa
858.96 €
V- 734/2023 zámena pozemkov Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Ing. Ladislav Ťavoda , MUDr. Milada Ťavodová
0 €
TS 002988 servis, údržba kamerového systému Odb.: Obec Medovarce
Dod.: SH ALARM, s.r.o.
0 €
KRHZ-BB-VO-139-058/2023 protipovodňový vozík17 Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
0 €
ZO/2018A8865-1 výkon činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Osobný údaj.sk, s.r.o.
48 €
Zámenná zmluva zámena pozemkov Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Ing. Ladislav Ťavoda , MUDr. Milada Ťavodová
15.60 €
Dodatok k DIZ Pripojenie koncového konzumenta Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Webex digital, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk