Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/33/054/477 Príspevok na aktivačnú činnosť Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Dod.: Obec Medovarce
513.30 €
2409166722 skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Generali Posiťovňa
39.96 €
2409166275 Poistenie majetku Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Generali Posiťovňa
858.96 €
V- 734/2023 zámena pozemkov Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Ing. Ladislav Ťavoda , MUDr. Milada Ťavodová
0 €
TS 002988 servis, údržba kamerového systému Odb.: Obec Medovarce
Dod.: SH ALARM, s.r.o.
0 €
KRHZ-BB-VO-139-058/2023 protipovodňový vozík17 Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
0 €
ZO/2018A8865-1 výkon činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Osobný údaj.sk, s.r.o.
48 €
Zámenná zmluva zámena pozemkov Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Ing. Ladislav Ťavoda , MUDr. Milada Ťavodová
15.60 €
Dodatok k DIZ Pripojenie koncového konzumenta Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Webex digital, s.r.o.
0 €
1423 612 Dotácia Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
23/33/054/226 vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v obci Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
0 €
Zmluva o zneškodňovaní odpadu na skládke Zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov Odb.: Obec Medovarce
Dod.: MIKONA plus, s.r.o.
0 €
Zmluva o zneškodňovaní odpadu Zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov Odb.: Obec Medovarce
Dod.: MIKONA plus, s.r.o.
0 €
00213/2023-PNZ-P40066/23.00 prenájom pozemkov Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Slovenský pozemkový fond
50 €
Zmluva vykonanie auditu Odb.: Obec Medovarce
Dod.: A.K.I. AUDIT , s.r.o.
720 €
Dodatok č. 2 Zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov Odb.: Obec Medovarce
Dod.: MIKONA plus, s.r.o.
0 €
22/33/010/75 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
0 €
074BB220044 nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
2408664023 Poistná zmluva Odb.: Obec Medovarce
Dod.: Generali Posiťovňa
39.96 €
ZLP-VT-2021_0383 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Medovarce
Dod.: DEUS
100 €
Generované portálom Uradne.sk