Kontakty

Toto webové sídlo www.medovarce.sk spravuje Obec Medovarce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Medovarce

Adresa:
Obecný úrad Medovarce
Medovarce 59
962 65 Hontianske Nemce

IČO: 00648990

Samosprávny kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Krupina
Región: Hont
Počet obyvateľov: 220
Rozloha: 13,24 km² (1 324 ha)
Prvá písomná zmienka: v roku 1156

Všeobecné informácie: info@medovarce.sk
Podateľňa: podatelna@medovarce.sk
Starosta: starosta@medovarce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@medovarce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 045 / 559 45 150911 930 106

E-mail: sekretariat@medovarce.sk

Kompetencie:
Obec Medovarce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Medovarce je zriadený na Miestnom úrade v Krupine.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk