Odvoz odpadu

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU

MEDOVARCE 2024

MESIAC
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD PLASTY
PAPIER
JANUÁR
2, 16, 30
11, 22
FEBRUÁR
13, 27 
 8, 19
MAREC
   
APRÍL
   
MÁJ
   
JÚN
   
JÚL
   
AUGUST
   
SEPTEMBER
   
OKTÓBER
   
NOVEMBER
   
DECEMBER
   

ŽLTÉ VRECE: Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly z kozmetických pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky z potravín, obaly z CD, tégliky z jogurtov, obalový polystyrén. Nápojové obaly, obaly z mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy, vína.

Vrece je potrebné vyložiť v deň zberu pred bránu do 7:00 hod.

Zmena zberu v prípade sviatkov alebo technických porúch Vám bude včas oznámená.