Odvoz odpadu

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU

MEDOVARCE 2024

MESIAC
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD PLASTY
PAPIER
JANUÁR
2, 16, 30
11, 22
FEBRUÁR
13, 27 
 8, 19
MAREC
12,26 18
APRÍL
9,23 15
MÁJ
7,21 13
JÚN
4,18 10
JÚL
2,16,30 22
AUGUST
13,27 19
SEPTEMBER
10,24 16
OKTÓBER
8,22 14
NOVEMBER
5,19 11
DECEMBER
3,17,31 19

ŽLTÉ VRECE: Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly z kozmetických pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky z potravín, obaly z CD, tégliky z jogurtov, obalový polystyrén. Nápojové obaly, obaly z mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy, vína.

Vrece je potrebné vyložiť v deň zberu pred bránu do 7:00 hod.

Zmena zberu v prípade sviatkov alebo technických porúch Vám bude včas oznámená.