Odvoz odpadu

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU

MEDOVARCE 2022

MESIAC
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
(PONDELOK)
PLASTY
(ŠTVRTOK)
JANUÁR
3, 17, 31
13, 27
FEBRUÁR
14, 28
 10, 24
MAREC
14, 28
10, 24
APRÍL
11, 25
7, 21
MÁJ
9, 23
5, 19
JÚN
6, 20
2, 16, 30
JÚL
4, 18
14, 28
AUGUST
1, 15, 30 (utorok)
11, 25
SEPTEMBER
12, 26
8, 22
OKTÓBER
10, 24
6, 20
NOVEMBER
7, 21
3, 16 (streda)
DECEMBER
5, 19
1, 15, 29

ŽLTÉ VRECE: Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly z kozmetických pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky z potravín, obaly z CD, tégliky z jogurtov, obalový polystyrén. Nápojové obaly, obaly z mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy, vína.

Vrece je potrebné vyložiť v deň zberu pred bránu do 7:00 hod.

Zmena zberu v prípade sviatkov alebo technických porúch Vám bude včas oznámená.