Odvoz odpadu

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU

MEDOVARCE 2023

MESIAC
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD PLASTY
PAPIER
JANUÁR
2, 16, 30
12, 26
FEBRUÁR
13, 27 
 9, 23
MAREC
13, 27  9, 23
APRÍL
11, 24
6, 20
MÁJ
9, 22
4, 18 
JÚN
5, 19  1, 15, 29
JÚL
3, 17, 31
13, 27
AUGUST
14, 28
10, 24
SEPTEMBER
11, 25
7, 21
OKTÓBER
9, 23 5, 19
NOVEMBER
6, 20 2, 16, 30
DECEMBER
4, 18 14, 28

ŽLTÉ VRECE: Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly z kozmetických pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky z potravín, obaly z CD, tégliky z jogurtov, obalový polystyrén. Nápojové obaly, obaly z mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy, vína.

Vrece je potrebné vyložiť v deň zberu pred bránu do 7:00 hod.

Zmena zberu v prípade sviatkov alebo technických porúch Vám bude včas oznámená.