Menovanie zapisovateľa pre voľby 2022

 20.07.2022

Obec Medovarce, Obecný úrad Medovarce, 962 65

V Medovarciach 11. 07. 2022

Menovanie zapisovateľky volebnej komisie samosprávneho kraja a miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169, ods. 6. zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku volebnej komisie samosprávneho kraja a miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 konané 29. októbra 2022

Danu Bartolovicovú

Kontakt: 0904/ 539 083, 045/ 55 945 15

E-mail:obecmedovarce@gmail.com

                                                                                                                                                     Pavel Plachý

                                                                                                                                                     starosta obce


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška - 20.09.2023
Prerušenie distribúcie elektriny - 13.09.2023
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 13.09.2023
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - 23.08.2023
Verejná vyhláška pozemkový a lesný odbor - 14.08.2023
Rozhodnutie osobitné užívanie vôd - 02.08.2023
Voľby do NR SR 2023 zverejnenie e-mailovej adresy - 19.07.2023
Krajské riaditeľstvo HaZz - 03.07.2023
Verejná vyhláška poľovný revír - 30.06.2023
Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR - 15.06.2023
Generované portálom Uradne.sk