Menovanie zapisovateľa pre voľby 2022

 20.07.2022

Obec Medovarce, Obecný úrad Medovarce, 962 65

V Medovarciach 11. 07. 2022

Menovanie zapisovateľky volebnej komisie samosprávneho kraja a miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169, ods. 6. zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku volebnej komisie samosprávneho kraja a miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 konané 29. októbra 2022

Danu Bartolovicovú

Kontakt: 0904/ 539 083, 045/ 55 945 15

E-mail:obecmedovarce@gmail.com

                                                                                                                                                     Pavel Plachý

                                                                                                                                                     starosta obce


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška - 26.05.2023
Oznámenie o zasadnutí - 25.05.2023
Protokol o skúške vody - 15.05.2023
Návrh VZN č. 1/2023 - 28.04.2023
Zápis do materskej školy Hontianske Nemce - 27.04.2023
Oznámenie o cene vody - 26.04.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 12.04.2023
Výberové konanie hlavný kontrolór obce - 05.04.2023
Generované portálom Uradne.sk