Menovanie zapisovateľa pre voľby 2022

 20.07.2022

Obec Medovarce, Obecný úrad Medovarce, 962 65

V Medovarciach 11. 07. 2022

Menovanie zapisovateľky volebnej komisie samosprávneho kraja a miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169, ods. 6. zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku volebnej komisie samosprávneho kraja a miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 konané 29. októbra 2022

Danu Bartolovicovú

Kontakt: 0904/ 539 083, 045/ 55 945 15

E-mail:obecmedovarce@gmail.com

                                                                                                                                                     Pavel Plachý

                                                                                                                                                     starosta obce


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Názov Popis Dátum
Zápis do materskej školy Hontianske Nemce - 09.04.2024
Zápisnica voľby prezidenta II. kolo - 08.04.2024
Zápisnica voľby prezidenta SR 2024 - 25.03.2024
Oznámenie o mieste uloženia písomnostíi - 14.03.2024
Voľby do Európskeho parlamentu rok 2024 - 01.03.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - 01.03.2024
Verejná vyhláška - 26.02.2024
Stop vypaľovaniu trávy - 26.02.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky - 20.02.2024
Protokol o skúške vody - 20.02.2024
Generované portálom Uradne.sk