Čestné vyhlásenie obce Medovarce

 28.02.2019

Ja , ako štatutárny zástupca obce Medovarce

               

                                                                                     čestne vyhlasujem,

že obec Medovarce dosiahla v r. 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  21,72 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná na základe ohlásenia obce o vzniku dopadu a  nakladaní s ním, podľa metodiky zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

  

                                                                                                                                                     Pavel Plachý

                                                                                                                                                     starosta obce

Dátum zverejnenia 28.02. 2019

Kategória: Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Oznamy


Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.
Generované portálom Uradne.sk