Čestné vyhlásenie obce Medovarce

 28.02.2019

Ja , ako štatutárny zástupca obce Medovarce

               

                                                                                     čestne vyhlasujem,

že obec Medovarce dosiahla v r. 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  21,72 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná na základe ohlásenia obce o vzniku dopadu a  nakladaní s ním, podľa metodiky zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

  

                                                                                                                                                     Pavel Plachý

                                                                                                                                                     starosta obce

Dátum zverejnenia 28.02. 2019

Kategória: Úradná tabuľa, Úradná tabuľa - Oznamy


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška - 20.09.2023
Prerušenie distribúcie elektriny - 13.09.2023
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 13.09.2023
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - 23.08.2023
Verejná vyhláška pozemkový a lesný odbor - 14.08.2023
Rozhodnutie osobitné užívanie vôd - 02.08.2023
Voľby do NR SR 2023 zverejnenie e-mailovej adresy - 19.07.2023
Krajské riaditeľstvo HaZz - 03.07.2023
Verejná vyhláška poľovný revír - 30.06.2023
Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR - 15.06.2023
Generované portálom Uradne.sk