Čestné vyhlásenie

 23.02.2023

Obec  Medovarce, Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce

Čestné vyhlásenie obce Medovarce

Ja, ako štatutárny zástupca obce Medovarce,

čestne vyhlasujem,

že obec Medovarce dosiahla v roku 2022 úroveň vytriedenia

komunálnych odpadov 56,68 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná na základe

ohlásenia obce o vzniku odpadu a nakladaním s ním , podľa metodiky

Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženia odpadov.

                                                                                     Pavel Plachý

                                                                                         starosta obce


Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.
Generované portálom Uradne.sk