Čestné vyhlásenie

 23.02.2023

Obec  Medovarce, Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce

Čestné vyhlásenie obce Medovarce

Ja, ako štatutárny zástupca obce Medovarce,

čestne vyhlasujem,

že obec Medovarce dosiahla v roku 2022 úroveň vytriedenia

komunálnych odpadov 56,68 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná na základe

ohlásenia obce o vzniku odpadu a nakladaním s ním , podľa metodiky

Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženia odpadov.

                                                                                     Pavel Plachý

                                                                                         starosta obce


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška - 20.09.2023
Prerušenie distribúcie elektriny - 13.09.2023
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 13.09.2023
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - 23.08.2023
Verejná vyhláška pozemkový a lesný odbor - 14.08.2023
Rozhodnutie osobitné užívanie vôd - 02.08.2023
Voľby do NR SR 2023 zverejnenie e-mailovej adresy - 19.07.2023
Krajské riaditeľstvo HaZz - 03.07.2023
Verejná vyhláška poľovný revír - 30.06.2023
Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR - 15.06.2023
Generované portálom Uradne.sk