Čestné vyhlásenie

 23.02.2023

Obec  Medovarce, Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce

Čestné vyhlásenie obce Medovarce

Ja, ako štatutárny zástupca obce Medovarce,

čestne vyhlasujem,

že obec Medovarce dosiahla v roku 2022 úroveň vytriedenia

komunálnych odpadov 56,68 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná na základe

ohlásenia obce o vzniku odpadu a nakladaním s ním , podľa metodiky

Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženia odpadov.

                                                                                     Pavel Plachý

                                                                                         starosta obce


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Názov Popis Dátum
Zápis do materskej školy Hontianske Nemce - 09.04.2024
Zápisnica voľby prezidenta II. kolo - 08.04.2024
Zápisnica voľby prezidenta SR 2024 - 25.03.2024
Oznámenie o mieste uloženia písomnostíi - 14.03.2024
Voľby do Európskeho parlamentu rok 2024 - 01.03.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - 01.03.2024
Verejná vyhláška - 26.02.2024
Stop vypaľovaniu trávy - 26.02.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky - 20.02.2024
Protokol o skúške vody - 20.02.2024
Generované portálom Uradne.sk