ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 23.02.2022

Obec Medovarce, Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce

Čestné vyhlásenie obce Medovarce

Ja, ako štatutárny zástupca obce Medovarce,

čestne vyhlasujem,

že obec Medovarce dosiahla v roku 2021 úroveň vytriedenia

komunálnych odpadov 54,03 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná na základe

ohlásenia obce o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa metodiky

Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

                                                                                                                      Pavel Plachý

                                                                                                                      starosta obceVýsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška - 26.05.2023
Oznámenie o zasadnutí - 25.05.2023
Protokol o skúške vody - 15.05.2023
Návrh VZN č. 1/2023 - 28.04.2023
Zápis do materskej školy Hontianske Nemce - 27.04.2023
Oznámenie o cene vody - 26.04.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 12.04.2023
Výberové konanie hlavný kontrolór obce - 05.04.2023
Generované portálom Uradne.sk