Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 20.08.2018

  Voľby do orgánov samosprávy obcí

  10. novembra 2018

Počet volebných obvodov v obci Medovarce       1

Počet volených poslancov v obci Medovarce       5

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb          215

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie  Darina Chovanová, Medovarce 19, tel.č. 045/5594518,0908 420 822

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obecmedovarce@gmail.com


Zoznam aktualít: