Voľby do NR SR 2023

Obec Medovarce, Obecný úrad Medovarce, 962 65

V Medovarciach 29. 06. 2023

Menovanie zapisovateľky volebnej komisie volieb do  Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

V zmysle § 169, ods. 6. zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 konané 30. septembra 2023

Danu Bartolovicovú

Kontakt: 0904/ 539 083, 045/ 55 945 15

E-mail:obecmedovarce@gmail.com

                                                                                                                                                   

                                                                                            Pavel Plachý

                                                                                                                                                                                                                                                          starosta obce


Zoznam volieb: